คุกกี้คอร์นเฟลก

คุกกี้คอร์นเฟลก (จำหน่ายก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่เท่านั้น)
ระหว่างเดือน พ.ย.-ธ.ค. ของทุกปี คุกกี้คอร์นเฟลก หอมกรุ่น กรอบ อร่อยเต็มคำ
มี 3 ขนาด ราคา 50.-, 100.- และ 150.-

...
คุกกี้คอร์นเฟลก
ถุง 50บาท : 130 กรัม

ดูรายละเอียด

คุกกี้คอร์นเฟลก
กล่อง 100บาท : 250 กรัม

ดูรายละเอียด

คุกกี้คอร์นเฟลก
กล่อง 150บาท : 350 กรัม

ดูรายละเอียด