น้ำอบไทยดอกไม้สด

ผลิตโดยนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

...
น้ำอบไทยดอกไม้สด : R-Inthanil